Pramonės naujienos

Atsargumo priemonės akių varžtui

2021-07-12

Atsargumo priemonės naudojantakių varžtai:


1. Prieš naudojimą vartotojas turi būti apmokytas, kad galėtų teisingai naudoti gaminį ir užtikrinti saugumą;


2. Skirtingoms progoms ir taikymo scenarijams pasirinkite tinkamą akių varžtų tipą, klasę ir ilgį;


3. Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar nėra pažeidimų, jei tokių yra, pakeiskite.


4. Pasukite, kol jis tvirtai priglunda prie atraminio paviršiaus, ir neleidžiama priveržti įrankiais;


5. Skirtingų tipų kėlimo varžtų kėlimo kryptis turi būti jėgos krypties ribose;


6. Jei naudojimo metu susidėvėjimas viršija 10% sąsajos skersmens, jis turi būti sustabdytas. Jei bus priversta naudoti, gali įvykti saugos avarijų.